NFI Systemförvaltning 2013

NFI Systemförvaltning 2013
december 4, 2013 SEO DESIGN

På NFI 2013 presenterade Fredrik Wendt
Vad händer med Arkitekturen i Agila projekt och hur påverkas förvaltningen