Hur ändras rollerna i agila organisationer?

Hur ändras rollerna i agila organisationer?
maj 8, 2015 Rikard Thulin

Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare: Hur ändras rollerna i agila organisationer?