The Blog / November 2015

Vi pratade på TechDays

Fredrik Normén från oss pratade kring ämnet Clean Code på Microsoft TechDays

Continue Reading

xforum 2015Q4

Squeed arrangerar Javaforum & nforum Fredrik Jansson & Rikard Thulin presenterade Modularisation in JDK 9 — What’s in it for me? Kristofer Nissbrandt presenterade Vad är nytt/borttaget i EntityFramework 7

Continue Reading

Innovation: Det handlar om överlevnad (och att ha roligt!)

Öppen föreläsning på Squeed HQ Agila ledare: Innovation: Det handlar om överlevnad (och att ha roligt!)

Continue Reading