The Blog / December 2015

SqueedBrew #3

SqueedBrew #3, Squeeds kompetensdag fullspäckad med kompetensutveckling. Gästföreläsare är Adam Bien och Chris Klug.

Continue Reading

Vi sponsrade Swenug

Vi sponsrade Swenug där Chris Klug prata om S.O.L.I.D

Continue Reading

Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?

Öppen föreläsning på Squeed HQ Agila ledare: Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?

Continue Reading