Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?

Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?
december 4, 2015 Rikard Thulin

Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare: Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?