TeliaSonera – Ett lyckat agilt arbete i en väldigt stor organisation!

TeliaSonera – Ett lyckat agilt arbete i en väldigt stor organisation!
mars 4, 2016 Rikard Thulin

Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare: TeliaSonera – Ett lyckat agilt arbete i en väldigt stor organisation!