The Blog / May 2016

Sociokrati 3.0

Öppen föreläsning på Squeed HQ Agila ledare: Sociokrati 3.0

Continue Reading

Google i/o extended

Squeed arrangerar Google I/O Extended i Göteborg

Continue Reading

JHipster Hacking Lab

Squeed & Javaforum arrangerar JHipster Hacking Lab Peter Lindh och Rikard Thulin handledde JHipster Hacking Lab

Continue Reading