Programmering för barn

Programmering för barn
juni 5, 2016 Rikard Thulin

Squeed arrangerar ”Programmering för barn” i Göteborg
Vår passion för programmering vill vi sprida till nästa generation