Squeed sponsrar och talar på SweTugg Fredrik Normén presenterade Vi har .net core, asp.net core och .net standard library, men hur hänger dessa ihop? och Faas (function as a service)/servless architecture med azure functions Kristoffer Nissbrandt presenterade Eventsourcing och cqrs med eventstore