Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare:
Ola Berg presenterade Effektivt retrospektiv