Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare: Hur ändras rollerna i agila organisationer?