blackboard3Lika självklart som passion tillför vi innovationskraft i alla tjänster och produkter vi utvecklar. Squeed är ett kunskapsföretag som fullt ut tror på den inneboende kraften hos individen. Den personliga viljan att utvecklas, strävan att göra skillnad och den stimulans som ett kreativt klimat bidrar till är något vi värdesätter högt. Individuella initiativ ger innovationskraft och vi investerar spjutspetskompetens i alla projekt. Detta ger en unik utväxling som inte går att få med traditionella tillvägagångssätt. Squeed är innovationskraft.

“Detta ger en unik utväxling som inte går att få med traditionella tillvägagångssätt. Squeed är innovationskraft.“

Squeeds innovationsprocess

InnovationsprocessAtt ta en idé och produkt till marknaden kräver engagemang och utrymme för nyfikenhet och kreativitet. Hos Squeed finns en naturlig plats för utveckling och utvärdering. Vår innovationsprocess tar tillvara både våra egna idéer och idéer som entreprenörer anförtror oss.

Kärnan i Squeeds innovationsprocess är det potentiella värdet av idén. Vår vidareutveckling baseras på frågeställningar kring hur radikal, nåbar och affärsmässig idéen är. Dessa ingångar leder oss och våra partners genom våra innovationscase.

“Kärnan i Squeeds innovationsprocess är det potentiella värdet av idén.“

Squeed som innovationspartner

Vi är själva entreprenörer i grunden och väl medvetna om verkligheten för många entreprenörer där kraft och energi läggs på allt från affärsutveckling, finansieringslösningar och produktutveckling. Där påverkan från finansiärer och underleverantörer är stor och där situationer uppstår som både kan påverka och äventyra satsningen.

Idéer kräver innovationskraft. Squeed engagerar sig i ett tidigt stadie, även innan extern finansiering upprättats, och tillför avgörande innovationskraft genom att investera spjutspetskompetens och passion. Att säkerställa hög kvalitet, tidigt i konceptfasen och kontinuerligt under produktutvecklingen, är avgörande. Tillsammans skapar vi grunden inför kommande segrar.

“Tillsammans skapar vi grunden inför kommande segrar.“

Referenscase: Bolagskompassen

Bolagskompassen-517x300Under 2012 föddes idén om att ta fram en modell för att på ett strukturerat sätt analysera företag, oavsett bransch eller storlek, och tillgängliggöra denna lösning för Sveriges alla företagare till ett konkurrenskraftigt pris.

Efter ett och ett halvt års förberedelse och affärsplanering , som bl.a. inkluderade uppmärksamhet i affärsplanstävlingen Venture Cup, sattes planerna i verket under sommaren 2013. Efter några intensiva månaders programmering lanserades tjänsten Bolagskompassen i november samma år.

Bolagskompassen tog i ett tidigt skede kontakt med Squeed och fann där den perfekta partnern för att vidareutveckla affärsidén till ett verkligt företag. Bolagskompassen bolagiserades i juni 2013.

“Förutom kunskapen som Squeed tar med sig in i projektet så har deras intåg även inneburit en god utveckling för mig (och Bolagskompassen) i att förstå hur investerare och externa intressenter tänker kring vår tjänst. Jag tvingas helt enkelt anstränga mig lite mer vilket alla tjänar på.“

Kristoffer Nordén, VD, Bolagskompassen