blackboard2Squeed erbjuder erfarna experter inom systemutveckling och levererar rätt tjänst för rätt behov. Vi hjälper dig på plats eller arbetar utifrån vårt kontor, jobbar i korta och långa uppdrag, som ett team eller med en enskild konsult.

Vår erfarenhet är bred och branschöverskridande. Våra experter är verksamma inom ett flertal branscher som bland annat omfattar verkstad, fordon, aviation, läkemedel, telekom, finans, logistik och sjukvård. Uppdragen spänner över områden som webbsystem, stödsystem eller integration baserat på teknik som Java, JavaScript och Microsoft .Net.

“Vi hjälper dig på plats eller arbetar utifrån vårt kontor, jobbar i korta och långa uppdrag, som ett team eller med en enskild konsult.”

Roller

Våra rollerHos Squeed kan du anlita en expert för varje del i utvecklingsprocessen. Bland våra experter hittar du:

Utvecklare som med passion hjälper er bygga program som är enkla att förstå och underhålla. De vet vilka lösningar som fungerar bra och hur man bygger effektivt med rätt verktyg.

Testare som ser till att era system fungerar och hjälper er att med automatik säkerställa att inga oönskade delar påverkas av förändringar.

Projekt-, team- och teknikledare som med stor lyhördhet guidar er framåt, får systemen på plats på rätt sätt och tidpunkt.

Kravanalytiker som säkerställer att ni bygger rätt saker till rätt användare.

Mentorer som alltid finns tillhands och är tillgängliga när idéer behöver stötas och blötas eller när det verkligen gäller.

“Hos Squeed kan du anlita en expert för varje del i utvecklingsprocessen.”

Teknik

För Squeeds experter är passionen för hantverket en självklarhet och kompetensutveckling pågår ständigt. Vi har erfarenhet inom de flesta ramverk och komponenter inom de huvudsakliga teknikområden som vi satsar på: Java, Microsoft .Net, Webb samt Mobilt.

JavaOne_logoInom Java är det främst standard och enterprise edition vi använder. Vanliga ramverk, som inte är med i JEE, är t.ex. Spring och OSGi. Ekosystemet runt Java med verktyg och byggsystem är rikt men vi har med säkerhet djup kunskap även för det mer ovanliga lösningarna.

microsoft-dot-net-logoGenom ett nära samarbete med Microsoft och vår MVP vet vi vilken teknik som väntar runt hörnet. Vi bygger ofta med Microsofts egna teknikstack och ekosystem men integrerar allt oftare med alternativa lösningar där mycket kommer från open source.

Webben finns med i nästan alla projekt oavsett teknologistack på serversidan. HTML, CSS & Javascript är grundkomponenterna men även här finns en rik flora av verktyg & ramverk. Vi har t.ex. en populär kurs i Angular.js. Mycket av det vi bygger idag är responsivt med ett tunt presentationslager men vi har även kunder med riktigt tunga webbklienter byggda för speciella ändamål.

På den mobila sidan fokuserar vi på att de system vi bygger skall fungera på ett naturligt sätt i alla mobila enheter. Om det är en mobilanpassad webb eller en specifik klient varierar med vilken tillämpning vi bygger. Det är inte omöjligt att du redan idag har en app byggd av en av våra konsulter.

“För Squeeds experter är passionen för hantverket en självklarhet och kompetensutveckling pågår ständigt.”

Koncept

blackboard5Med rätt kompetens kan vi gå in på olika nivåer och erbjuda allt från stöd i startupprojekt till teknikutvärdering. Våra koncept anpassas efter varje enskilt uppdrag och behov.

Projekt startup – Vi hjälper er att komma igång med er utvecklingsmiljö. Vi optimerar utvecklingsmiljön med ramverk lätta att bygga vidare på och installerar och konfigurerar en enkel bygg- och driftsmiljö.

Kodgranskning – Granskar kod och design samt hjälper er att få kod/design som är smidig att underhålla. Jämför med kända designmönster och viktar för/nackdelar med vald design.

Systemoptimering – För att minska resursutnyttjandet optimerar vi kod och algoritmer höjer prestandan och undviker dödlägen och minnesläckor. Förutom att letar efter flaskhalsar bland CPU, minne, I/O och skalbarhet introducerar vi kraftfulla optimeringsverktyg och visar er hur ni använder dem.

Utvecklingsmentor – En erfaren arkitekt eller designer agerar som mentor och bollplank. Att hyra en mentor är en försäkring som gör att många fallgropar undviks samtidigt som det är en investering eftersom mentorn lär upp andra resurser.

Mjukvarufabriken – Genom att optimera utvecklingscykeln med moderna, automatiserade verktyg är tanken att utvecklarna endast skall skriva affärsrelaterad kod. Vi strävar efter att allt annat skall finnas på plats och att alla praktiska sysslor som byggen & tester skall ske kontinuerligt och automatiskt.

Teknikutvärdering – Vi hjälper kunderna att välja rätt komponenter för sina system, allt från ramverk, databaser till val av applikationsserver.

Team – Vi erbjuder möjligheten att anlita ett färdigt och kompetensmässigt rätt sammmansatt scrumteam som direkt börjar beta av er backlog.

“Med rätt kompetens kan vi gå in på olika nivåer och erbjuda allt från stöd i startupprojekt till teknikutvärdering.”

Metod och process

För oss är utvecklingsprocessen central och något vi ständigt förbättrar. Detta innebär att vi har djup kompetens att optimera denna process. Utöver att flertalet av våra experter kan hjälpa er med detta har vi även specifika coacher och instruktörer som tillhör de främsta i landet. En riktigt effektiv utvecklingsprocess kräver en kombination av metodik, process, verktyg samt en passionerad och dedikerad attityd hos teamet. Exempel på uppdrag inom metod och process:

  • Ren coachning, alla nivåer från enstaka timmar till fulltid
  • Utbildningar inom Agil utveckling
  • Översyn av er utvecklingsprocess och specificering av åtgärder
  • Agera scrum master eller produktägare
  • Teamanalys och motivatinsinsatser
  • Föreläsningar för utvecklare eller ledare

“För oss är utvecklingsprocessen central och något vi ständigt förbättrar.”