Squeed arrangerar Javaforum & nforum

Rikard Thulin presenterade
Liquibase – Data Base Change Management

Adam Lith presenterade
MongoDB + C#, hur, när och varför?

Magnus Härlin presenterade
Modern web stack för .Net med KnockoutJs, SignalR and Durandal