Ola Petersson tilldelas hedersutmärkelsen
JavaOne Rockstar
för sin presentation på JavaOne 2016.