Squeed medverkade på Lindholmen Software Development Day. Förutom att vi ställde ut så föreläste Ola Berg med seminariet “Tear down the wall!” och Oscar Utbult med “Rapid prototyping: building your own Linux distribution for embedded devices”.