Nighthacking med Stephen Chin och Niclas Nilsson genomföres i Javaforums regi på Squeeds kontor.