SweNug

swenug

SweNug står för Sweden .Net user group och finns idag i Göteborg, Skåne, Stockholm, Sundsvall, Linköping, Örebro och Skellefteå. SweNug är registrerade hos INETA (International .NET Association) där bland annat Microsoft är en stor sponsor. SweNugs syfte i Sverige är att anordna träffar för alla som är medlemmar i User Groupen där inriktningen är ämnen rörande .Net av olika slag.

Squeed är en aktiv sponsor med både talare och med arrangemang.