Presentation

squeed-presentation

Vår vision är att vara lite bättre. Lite bättre av allt. En squeeder måste ha en passion för sitt yrke.Vi har skapat en innovationskraft där varje medarbetare hjälper till med att ta fram nya affärsidéer i form av produkter och tjänster. Denna innovationskraft leder och utvecklar företaget. Att stimulera och tillvarata kreativitet är en grundläggande del av företagets affärsidé. Alla medarbetare får lov att agera. Vi anställer personer för att dom är talangfulla, vi litar på våra anställda och hindrar inte kreativitet genom regler och policys. Våra medarbetare har mandat att driva affärer & aktiviteter och att hjälpa till med bolagets utveckling.

Om du vill jobba med dom bästa så tveka inte att kontakta oss. För närvarande är vi verksamma i Göteborg. Vi kommer att expandera till fler orter, kanske är du rätt person att hjälpa oss?

Squeeders jobbar med arkitekturfrågor, coaching, mentorskap, utbildningar, systemutveckling, metoder mm. Vi är experter på Java, Microsoft .Net och open source. Som Microsoft MVP och Insider har vi bra relation med Microsoft samt vetskap och kunskap om det kommande och senaste från Microsoft .Net.

Vi är djupt engagerade i communityn kring mjukvaruutveckling så som Javaforum och SweNug.

Squeeders syns och hörs ofta på konferenser och mjukvaruträffar som JavaOne, Microsoft TechDays, MSDN Live, SweNug, Developer Summit, JFocus, JavaZone…