squeed-presentationVår vision är att vara lite bättre. Lite bättre av allt. En squeeder måste ha en passion för sitt yrke. Vi har skapat en innovationskraft där varje medarbetare hjälper till med att ta fram nya affärsidéer i form av produkter och tjänster. Denna innovationskraft leder och utvecklar företaget. Att stimulera och tillvarata kreativitet är en grundläggande del av företagets affärsidé. Alla medarbetare får lov att agera. Vi anställer personer för att dom är talangfulla, vi litar på våra anställda och hindrar inte kreativitet genom regler och policys. Våra medarbetare har mandat att driva affärer & aktiviteter och att hjälpa till med bolagets utveckling. Inom Squeed hittar du bred kunskap och förståelse för arkitekturfrågor, coachning, mentorskap, utbildningar, systemutveckling och metoder. Vi är erfarna experter inom Java, Microsoft .Net och open source och vår täta relation med Microsoft ger oss ständigt förnyad vetskap och kunskap om det senaste från Microsoft .Net. Djupt engagemang inom communityn kring mjukvaruutveckling så som Javaforum och SweNug och givna deltagare på konferenser och mjukvaruträffar som JavaOne, Microsoft TechDays, MSDN Live, SweNug, Developer Summit, JFocus, JavaZone.