Kunskap och kreativitet. Erfarenhet och talang. Hos Squeed värdesätter vi våra medarbetares innovationskraft. Varje enskild squeeder är med och utvecklar företaget genom att skapa nya produkter, tjänster och lösningar. Att stimulera och ta tillvara på individuell kreativitet är en grundläggande del av vår affärsidé, det utvecklar oss och gynnar våra uppdragsgivare. Passionen hos squeeders är inte bara en drivkraft, det är en självklarhet.