Squeeds Fredrik Wendt blir först i Sverige med att kunna utbilda systemutvecklare som vill certifiera sig till Professional Scrum Developer Java