Öppen föreläsning på Squeed HQ
Agila ledare: Radikal delegering. Hur långt kan och vill vi gå?