Squeed Hackathon #5. Från 0 till 100 på 24h. Läs mer på labs.squeed.io