Squeed är med och sponsrar Swetugg  den 1-2 februari 2016 i Stockholm. Swetugg är en konferens för utvecklare med fokus på Microsoft .Net. Fredrik Normén och Nikolai Kanaev från oss kommer att vara där och tala om Continuous Delivery och Docker. http://swetugg.se/