Jakob Lithner

Jakob har jobbat mer än 20 år som konsult med varierade uppdrag. Många av uppdragen har varit på enterprisekunder och inneburit ett stort ansvar under många år. Rollerna täcker ett brett spann med systemutveckling, arkitektur, gränssnittsdesign, databasmodellering, rådgivning, utredningar, agila processer, etc.

Jakob har en hög och långsiktig ambition i allt utvecklingsarbete och tror starkt på Software Craftmanship, CleanCode, kodstandard och refaktorering.

Simplicity is the ultimate sophistication

Jakob har en inbyggd längtan efter att förenkla och förtydliga. Det yttrar sig bland annat i en strävan att alltid skapa applikationer som känns intuitiva och naturliga att jobba med. Detta gäller både funktionalitet, programflöde och ett pedagogiskt gränssnitt. Som person är han mycket strukturerad och älskar databaser i alla former.
Han är också initiativtagare till det nationella forumet DevTribe, för utvecklare som är passionerade för kod, designmönster och arkitektur.

Jakob är gift med Elisabeth som är gymnasielärare i musik. Tillsammans har de tre flickor: Johanna (1994), Magdalena (1997) och Emma (1999).

jakob.lithner@squeed.comLinkedIn

+46 (0)733 11 90 00

.Net

AngularJS

Arkitektur

ASP.Net

C#

CSS

CSS3

Database Design

Git

HTML

HTML5

JIRA

jQuery

Kanban

Lean

MongoDB

Scrum

SQL

SQL-Server

TDD

Teaching

Web

XAML