Jenny Rosencrantz

Lycklig är inget du blir – Utan något Du bestämmer Dig för att vara.

Haft ledande positioner inom Sälj, Marknad och organisationsutveckling.
Står för att samarbete, transparens och tillit är en förutsättning för att organisationer och människor ska åstadkomma magi och stordåd tillsammans.

jenny.rosencrantz@squeed.comLinkedIn

+46 (0) 702871492