Kristofer Nissbrandt

Jag visste ganska tidigt att datorer skulle bli en viktig del av mitt liv. Som tonåring var jag djup intresserad av att plocka isär och bygga ihop datorer. Men, att bara få något att fungera var inte tillräckligt för mig. Jag ville även förstå hur och varför datorer fungerar som de gör. Mitt kunskapssökande drev mig till att läsa Datorteknik på Chalmers. Efter 5 år med studier inom inbyggda system och hårdvara så tog jag examen 2008.

"Jag har alltid haft ett enormt driv för att förstå hur saker och ting fungerar"

Jag drivs som sagt av att lära mig nya tekniker och anta nya utmaningar. Så efter att ha studerat inbyggda system, så byte jag inriktning till mjukvara när jag kom ut i arbetslivet. Valet av teknik blev .NET-plattformen, främst med fokus på språket C#. Jag brukar även se mig själv som ganska teknikneutral och flexibel, så om en viss teknik löser ett problem bättre så får man möjlighet att lära sig något nytt.

Genom åren har jag fått en bred kompetens inom systemutveckling och har erfarenheter från flera av Göteborgs större teknikbolag. Jag har arbetat inom web (frontend och backend), distribuerade system, gui-utveckling och continuous integration för att ge några exempel.

En mina största passioner i livet utöver systemutveckling är mat och matlagning. Jag även ett brinnande intresse för skidåkning, löpning och golf.

kristofer.nissbrandt@squeed.comLinkedIn

+46 (0)73 966 68 31

.Net

AngularJS

ASP.Net

C#

Git

HTML5

Scrum

SQL

TDD

TFS

WCF

Web

WPF

XAML