Ola Klasson

“Om det inte är under utveckling och därmed i förändring, så är det under avveckling”

Jag har arbetat som chef och ledare större delen av mitt yrkesliv i olika typer av verksamheter och roller.

Min drivkraft har hela tiden varit att bygga vinnande team och nå mål tillsammans. Jag tror på att utveckla människor och att få dem att växa. Jag är övertygad om att den ledarskapsstil som når längst är den som står tryggt på en gemensam värdegrund tillsammans med ett starkt fokus på både mål och resultat samt en stor vilja till utveckling. När det sedan kombineras med passionerade medarbetare som är affärsinriktade, prestigelösa och lyhörda, kan en effektiv organisation skapas där varje individ vill och kan ta ansvar för sin del i utvecklingen.

ola.klasson@squeed.comLinkedInTwitter

+46 (0)70 210 92 03