Örjan Eriksson

Jag jobbar framför allt i webbsfären, med Microsoft .NET-baserade CMS- och e-handelslösningar som specialitet. De flesta lösningar har idag Internet som kommunikationsväg, oavsett hur slutprodukten ser ut. Klienterna är idag inte längre enbart program, utan också bland annat webb, appar och API:er. Jag drivs av utmaningen med att hitta lösningen för detta informationsutbyte, som täcker både kundens, användarnas och systemens nuvarande och kommande behov.

Att få jobba med utveckling av lösningar och system, som hjälper människor och organisationer att utvecklas, expandera och frigöra tid, är det som är roligast med branschen.

När jag började med webb professionellt år 2006, gjorde de flesta utvecklarna alla delar i en lösning. Idag har webben och systemen utvecklats så långt, att det är nästan omöjligt att själv täcka hela kedjan med bibehållen kvalité. Jag har därför valt att fokusera på bakomliggande system, samt klientlösningar för att kommunicera med dessa.

Att älska problemlösning är ett måste som lösningsarkitekt och utvecklare. Att vara systematisk och noggrann är också något som finns med både i min yrkesroll och bland mina fritidsintressen. När jag lämnar tangentbordet för en stund, bär det nämligen ofta av till en skjutbana, där jag tränar eller tävlar i gevärsskytte.

orjan.eriksson@squeed.comLinkedIn

+46 (0)70 418 07 33

.Net

AngularJS

Arkitektur

ASP.Net

C#

CSS

CSS3

Git

HTML5

JavaScript

jQuery

TFS

WCF

Web

WPF

XAML