Patrik Hansson

IT och datorer har alltid vart ett intresse men under studierna som slutade med magisterexamen som Systemvetare med inriktning på interaktionsdesign och användbarhet, ökade intresset för testning och kvalitetssäkring. Började direkt efter det arbeta som konsult och testledare. Jag trivs väldigt bra med det då det ger både tekniska och icke tekniska utmaningar, att genomföra samt planera tester och testmetoder. Dessutom är man som It-konsult aldrig fullärd. Tekniken går alltid framåt och även arbetsmetoder utvecklas.

Som testledare har jag arbetat med både manuella och lasttester. Och även på senare tid automattester, då mycket går emot att vara automatiserat ser jag fram emot utvecklas ytterligare på detta område. Arbetssättet är för det mesta vart Agilt och Scrumbaserat. Att tillsammans med beställare och utvecklingsteamet utveckla och leverera ett system som användarna är nöjda med är det roligaste med jobbet som testledare.

Förutom testning av IT-system har jag ett stort intresse för Idrott och spelar handboll 4-5 ggr i veckan. Samt har även på senare tid fått upp intresset för Triathlon.

patrik.hansson@squeed.comLinkedIn

+46 (0)70 817 79 62

Agile testing

BDD

Cucumber

JIRA

QC

Regression tests

Scrum

SOAP UI

System tests

TDD

Test management

Test planning

Test strategy