Peter Lindh

Jag anser att det unika hos oss alla gör oss värdefulla tillsammans. Det gäller för såväl individer som organisationer. Det är i det unika vi skapar konkurrensfördelar. När vi med det unika kompletterar varandra, framstår det som underverk.

Att ta fram framgångsrika produkter är i högsta grad ett lagarbete. Här kompletterar vi varandra och skapar nytta ur en stundtals luddig målbild. Det handlar om små, snabba steg i den mest rätta riktning vi känner till för stunden. Värdefull handlingskraft uppkommer genom inspiration, inte manipulation. Jag ämnar inspirera.

Som kodnära lösningsarkitekt destillerar jag verksamhetens processer och unika egenskaper till lönsamma lösningar som uppnår uppsatt effektmål.
Som coach inom mjukvaruprocesser guidar jag team och organisationer genom mjukvaruutveckligslabyrinten för att optimera utfallet efter givna förutsättningar.
Som mjukvaruutvecklare finner jag smarta och effektiva lösningar som kommunicerar väl med alla inblandade.

Småbarnsförälder, entreprenör, geek… I den ordningen ;)

peter.lindhLinkedIn

+46 (0)70 861 85 11

Arkitektur

HTML

Java

JavaScript

JBoss

Mentoring

Scrum

TDD

Web