Stefan Claesson

Team och organisationer och deras väg till en bättre, effektivare och roligare tillvaro.

stefan.claesson@squeed.comLinkedIn

+46 (0)70 941 82 57

Agile

Agile leadership

Agile organization

Coaching

Kanban

Lean

Scrum

Teaching