Squeed sponsrar och talar på SweTugg

Fredrik Normén presenterade
Vi har .net core, asp.net core och .net standard library, men hur hänger dessa ihop?
och
Faas (function as a service)/servless architecture med azure functions

Kristoffer Nissbrandt presenterade
Eventsourcing och cqrs med eventstore