Konsulter & Systemutveckling

innovation

Vi tillhandahåller kompetens inom hela systemutvecklingsprocessen. Vi kan hjälpa er med allt från kravarbete till installation. Vår absoluta expertis är inom utvecklingsarbete såsom
  • arkitekturfrågor
  • programmering
  • coaching/mentorskap
  • utbildningar
  • metoder
Vi åtar oss uppdrag på enstaka timmar till projekt som löper över flera år. Vi kan ingå som resurser i erat team eller ta det fulla ansvaret för projektet. Vi är öppna för alternativa betalningsmodeller, se mera om detta under innovation. Vi är verksamma inom flertalet branscher med kunder inom bl.a. verkstad, läkemedel, telekom, finans, logistik, sjukvård. Ofta rör det sig om webbsystem, stödsystem, integration baserat på teknik som Java och Microsoft .Net. På sidan Squeeders kan du se  våra medarbetare.