Squeed Innovation

innovation

Squeed tillför innovationskraft i egna och klienters framtida system och produkter genom att investera i dessa med spjutspetskompetens och passion. På detta vis fås en unik utväxling som inte går att få med traditionella tillvägagångssätt. Vi är involverade i tre olika typer av innovationer.

  • Våra egna innovationer som vi arbetar med där vi följer vår interna innovationsprocess
  • Squeed fungerar som ett riskkapitalbolag som investerar i er idé. Vår investering sker genom utvecklingskapacitet
  • Kundlösningar där vi är med och delar risken med er genom annorlunda affärsupplägg

Vi har en etablerad innovationsprocess för både hur vi tar fram och utvecklar ideer. Några gånger per år arrangerar vi Tankesmedjor där vi arbertar intensivt med detta under några dagar. Vi tar gärna med våra affärspartner på detta för att utveckla deras ideer och befintliga lösningar.