Kurser i Mjukvaruhantverk (Software Craftmanship)

dojo

Intensivkurs inom Mjukvaruhantverk (Software Craftmanship)

Att ständigt öva och förbättra sig är en naturlig del av de flesta idrottares vardag. Slutar de öva försämras prestationen. För en mjukvaruutvecklare gäller samma villkor. Att ständigt öva sig på hantverket, utmana sig och ta del av andras erfarenheter krävs för att vara riktigt produktiv. Ett av de allra effektivaste sätten är coding dojo.

Syftet med coding dojo är att genom praktisk övning bli bättre på just programmering (coding) – det är alltså ingen föreläsningsserie utan varje deltagare deltar aktivt och övar upp sina färdigheter genom specifika övningar med konkreta mål.

Squeeds baspaket är en kurs om fem tillfällen, med fokus på testdriven utveckling (TDD) i praktiken: tankarna bakom det, hur man faktiskt jobbar och bör/kan tänka, varför mock-ramverk är en bra idé, refaktorering och outside-in/inside-out i applikationstestning.

Varje tillfälle löser ett problem. Lösningen är enkel och övningen ligger i hur problemet löses. Gruppen bygger lösningen tillsammans via gemensam programmering och dialog modererat av vår erfarna instruktör. Inlärningen blir mera permanent när utvecklarna själva leds fram till kunskaperna.

Några av resultaten är att utvecklarna:

 • Lär sig modern effektiv utvecklingsmetodik.
 • Blir bättre programmerare.
 • Förstår skillnaden bättre mellan olika implementationsmönster.
 • Får fördjupad förståelse för använd teknologi, ramverk & API:er.
 • Lär sig de andra deltagarnas bästa knep – både i kodkonstruktion och verktygsanvändning.
 • Får samsyn i hur man bygger programvara.
 • Upptäcker felaktiga kodkonstruktioner.
 • Blir medvetna om hur de själva skriver kod – styrkor & svagheter.
 • Lär sig inse vikten i att diskutera kod och kodkvalité, vilket är en förutsättning för produktiv utveckling, lärande och förbättring.

Effekter detta haft hos våra kunder:

 • Startskott till att bli testdriven (som dessutom bestått över tid!).
 • Startskott till att faktiskt skriva enhetstest över huvud taget som följd av nya kunskaper och färdigheter.
 • Startskott till att bli av med föråldrade ramverk.
 • Enhetligare syn på kodstandard och testprinciper.
 • Bättre stämning i gruppen vid vanlig kodgranskning och retrospektive.
 • Mindre revirtänk.

Nuvarande och tidigare deltagare har lämnat följande omdömen:

 • ”Jag har aldrig haft så kul med kod”
 • ”The Dojo approach encourages people to think about design, not only about TDD”
 • ”Dojos make me relive the joy of red-green-refactor, and I’m more likely to do that in a consistent manner the week after a dojo”
 • ”Very good way of learning as mentioned above and very patient and pedagogical teacher :)”
 • ”I have been able to use the IDE much more effectively”
 • JDojo@Gbg är lite som allt det positiva med Code Review, fast utan det negativa”
 • ”Ett utmärkt sätt att diskutera kod – mycket bättre att visa vad ngn menar med riktigt kod än att prata om påhittade scenarion”

Baskursen är 2 timmar per tillfälle (det är ansträngande), max 12 deltagare per tillfälle och består av 5 tillfällen, då hinner man gå igenom det mesta. Varje tillfälle kostar 5000 kr. Vi kan även anpassa kursen efter era behov. Exempel på detta är där vi utgår från befintlig kod för att hitta bäst metod att förbättra den eller att fokusera på någon specifik teknologi eller metodik ni vill öka förståelsen inom. Dessa tillfällen ger mest effekt om de körs efter baskursen dels eftersom deltagarna blir mera effektiva och kan dra mera nytta av specialiseringen dels eftersom instruktören lärt känna deltagarna. Kostnader för anpassning tillkommer.

Det finns förmodligen inget mera prisvärt alternativ för att höja effekten hos era utvecklare – vågar ni låta bli att inte testa? Nyfikna men vågar inte ta steget fullt ut? Skicka någon på de öppna klasserna gratis för att utvärdera – mera information på www.meetup.com/JDojo-Gbg/.

För mer information eller offert kontakta: