Kurser i Distribuerad versionshantering

Distribuerad versionshantering

Detta är en kort kurs i hur man kommer igång och använder ett distribuerat versionshanteringssystem. Kursen kan ges med inriktning mot Git eller Mercurial. Finns som halvdag och heldag. Nedan innehåll är vinklat mot Git.

Kursen är i huvudsak praktisk och inriktad på att få den som redan jobbat med centraliserad versionshanteringssystem, såsom t ex CVS, Subversion och Microsofts SourceSafe, att komma igång.

Kursen börjar med introduktion för utvecklare till Git och distribuerad versionshantering. Deltagarna jobbar som utvecklare i t ex Java, C eller Microsoftmiljö. Vi börjar med att sätta upp miljön och går igenom Git Extensions, nyckelhantering mm.

Innehåll halvdagskurs:

 • Grunderna: Vad är versionshantering egentligen? Vad är skillnaden mellan centraliserad och decentraliserad versionshantering? Vad är speciellt för Git?
 • Versionshanteringens bitar: blob, tree, commit, tag, branch. Repo, index, staging area och arbetsmapp
 • Installation, grundkonfigurering
 • Vardagsarbetet: commit, branch, merge, push & pull, clone & init
 • Server och dela kod via SSH, GitHub, Gitorous eller Bitbucket.

Innehåll heldagskurs:

 • Innehållet från halvdagskusen.
 • Pull request
 • Serverinstallation samt delat filsystem, nfs, smb/cifs
 • Ssh, git-protokollet, git över http(s)
 • Webui
 • Övningar i branchning och mergening
 • Git staging area
 • Övningar i patchning och att skicka fram och tillbaka
 • hg serve
 • hg graft/transplant – patch till flera brancher
 • Code review-verktyg

Det finns fler ämnen att hantera och vi kan skräddary ett utökat innehåll om det behövs. Ovan innehåll ger basen för det dagliga arbetet och troligen behöver man inte någonsin lära sig mer om man inte är intresserad.