Kurser i Scrum

PSD_Website_Large

Professional Scrum Developer Java

Squeed är enda företaget i Sverige som kan erbjuda kursen Professional Scrum Developer Java. Kursen lär ut hur man arbetar effektivt i team, hur man nyttjar moderna utvecklingsprinciper och verktyg, för att löpande kunna leverera fungerande mjukvara. Allt detta görs som iterativ utveckling med Scrum. Detaljerad information om kursen Professional Scrum Developer finns på http://www.scrum.org/Courses/Professional-Scrum-Developer.

Kursschema finns på http://courses.scrum.org/classes/title/professional-scrum-developer-java–2

I samarbete med partner kan Squeed erbjuda alla Scrum.org-kurser:

PSF_Website1Professional Scrum Foundations – teori och praktik där alla i bolaget kan och bör detla, oavsett roll och funktion

PSPO_WebsiteProfessional Product Owner – addresserar de produktägarrollen

PSM_Website Professional Scrum Master – en två dagarskurs som ger mer bakgrund till Scrum och agil mjukvaruutveckling

PSD_WebsiteProfessional Scrum Developer – en kurs på antingen tre eller fem dagar, som ger en praktiskt genomkörare av Scrum, samtidigt som den kompletterar med nödvändiga principer och practices