Fredrik Normén talde om “Webbtjänster en grundsten för framtidens applikationer” på Techdays. Du kan lyssna på presentationen här