Product owner and agile requirement 8-9 december -20

Namn
Product Owner and Agile Requirement
Kategori
Agilitet
Typ
Kurs
Kursbeskrivning

Product Owner ansvarar för att maximera värdet av produkten som utvecklingsteamet levererar samt agerar kund gentemot utvecklingsteamet.

Upplevelsebaserat lärande, teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Backlog hantering, estimering, prognostisering, vikten av bra kommunikation med olika intressenter och ansvarsfördelning är några av ämnena som diskuteras.


If requested the course can be given in English

The Product Owner is responsible to maximize the value of the product develop and acts customer towards the development team

Experience based learning, theory is mixed with excercises and discussions. Backlog management, estimation, forecasting, importance of good communication with stakeholders and responsibilities are some of the topics covered in the training.

Förkunskaper
Någon form av Agil kurs eller SAFe utbildning / Some Agile introduction or SAFe training is needed
Målgrupp
Företagsinternt event
Mål

Detta tar du med dig hem:

  • Vad som är Product Owners huvudansvar
  • Verktyg för hantering av produktbackloggen
  • Verktyg för prognostisering samt hantering av förväntningar från olika delar i en agil organisation

This is what you'll bring with you from the training:

  • What is the Product Owner's main responsibilities
  • Tools and techniques to manage the product backlog
  • How to work with forecasting and expectations in an agile organization
Lärare

Mahlin Standar

Mahlin Standar

Mahlin Standar vill få olika personer och kompetenser i organisationer att samarbeta och tillsammans skapa värde. Genom att jobba för att få bort silos och hitta gemensamma arbetssätt kunna leverera rätt saker. För henne är det viktigaste att man förstår sammanhanget och sedan försöker hitta vilka verktyg som är rätt där och inte utgå från verktyg/ramverk och försöka anpassa sig till det. Mahlin certifierade sig som SAFe Program Consultant (SPC 4) 2017, hon är även certifierad Business Facilitator.

Stefan Claesson

Stefan Claesson

Anders Frantz

Anders Frantz

Jag är agile coach på Squeed Agile och har lång erfarenhet av produktutveckling i olika former. Jag brinner för att ett ökat användande av det sunda förnuft som jag hittar i agila principer, metoder och ramverk. För mig är det viktigt att vi vågar våga vara ärliga med varandra och kan prata om det som hindrar oss från att bli bättre, både som företag och som individer. Först när det som ligger och skaver kommer till ytan kan vi agera på det och tillsammans hitta bättre alternativ. Endast då kan jag som individ, vi som grupp och vi som företag på allvar börja jobba mot att bli bättre. Hösten 2018 certifierade jag mig som SAFe Program Consultant (SPC) och har erfarenhet av att agera både som coach, mentor och utbildare.

Längd
2 dagar
Datum
8-9 december -20
Lokal
Hos kund
-
Pris
15000 SEK
Status
Full
Max antal
25 personer
Min antal
5 personerMer info

Vill du veta mer om våra utbildningar så kan du kontakta Lars Öhrstrand på
mobil 0725069604 eller email lars.ohrstrand@squeed.com.