MeetUps

MeetUps

Vem som helst kan skapa en MeetUp-grupp

MeetUp är en digital plattform för att skapa MeetUp-grupper för att arrangera träffar kring ett visst ämne eller intresse. På Squeed driver vi några olika MeetUp-grupper med olika fokus inom IT och förändringsledning.

Agila ledare

Vi, Squeed Agile, samarbetar med ProAgile i att hålla en serie med frukostträffar en gång varje månad. Vi riktar oss till dig som ledare i bolag och branscher som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras i det Agila ledarskapet, arbetssätt och principer. För dig som jobbar som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå. Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Läs mer om Squeed Agile

nforum

nforum är ett .net-community i Göteborg som startades 2012 av passionerade .net-Squeeders. Med syfte att stödja svenska .net-utvecklare sker regelbundna möten med intressanta seminarier och mingel. nforum har ett brett samarbete med många andra fristående communities så som Swenug och Javaforum. Har du egna idéer, vill du delta som talare eller sponsra ett forum? Läs mer om kommande möte på nforum.se.

nforum@squeed.com

Javaforum

Med syfte att stödja svenska Java-utvecklare skapades Javaforum som ett community med möten, intressanta seminarier, mingel och mötesplatsen www.jforum.se. Premiären för Javaforum Göteborg skedde 2006 då Tomas Trolltoft och Rikard Thulin arrangerade det allra första forumet på IT-universitetet på Lindholmen. Intresset ökade snabbt, lokalen på IT-universitetet blev för liten och idag genomförs Javaforum på Folkets Hus vid Järntorget. Det arrangeras minst en fullspäckad kväll med teknikseminarium i kvartalet och Squeed stödjer Javaforum som arrangör, sponsor och bidrar ofta med talare. Har du egna idéer, vill du delta som talare eller sponsra ett forum? För inspiration och kompetensutveckling – anmäl dig på www.jforum.se.

goteborg@javaforum.se

Squeeds draknäste

Innovation och entreprenörskap är en viktig del av Squeed. Inspirerade av tv-programmet Draknästet jobbar vi aktivt med ett pågående innovationsengagemang. Varannan månad presenterar våra interna innovatörer, innovationslystna och passionerade squeeders, konkreta idéer inför en grupp investerare, Squeed. Vinnande idé tilldelas kapital bestående av utrymme och tid att utvecklas. Under nästkommande två månader implementeras, utvärderas och byggs kunskap kring de värden idén består av. Arbetet visualiseras i konkret form samt dokumenteras och presenteras.

“Innovation och entreprenörskap är en viktig del av Squeed. Inspirerade av tv-programmet Draknästet jobbar vi aktivt med ett pågående innovationsengagemang.”

dev:mobile

Tillsammans med Göteborgs utvecklarcommunity har Squeed grundat mobilutvecklingskonferensen dev:mobil, en satsning inom tillväxtområdet för utveckling av mobila plattformar. En gynnsam marknad med många affärsmöjligheter. Intresset för konferensen är stort och vi gör det möjligt för 450 passionerade utvecklare att kostnadsfritt ta del av intressanta presentationer inom utveckling av mobilapplikationer.

Coding:dojos

Kunskap kräver tid. Därför samlas vi kontinuerligt för att stärkas i vår profession. Vi satsar på att utvecklas och att öva upp vår yrkesskicklighet. Vår vision är tydlig – att utveckla mjukvara på bästa tänkbara sätt. Vi kallar det för coding:dojos, en katalysator för kompetensutveckling där vi tillsammans och fokuserat tränar på kodkator. Utöver detta kan alla Squeeders starta en kompetensgrupp för fördjupning. Varje grupp har en ansvarig ledare och regelbundna sammankomster.

Innovation

Kreativitet och innovationsförmåga är en viktig grundsten för äkta passion. Vi har en utvecklad och väldefinierad innovationsprocess för hur Squeeders kan ta en idé från frö till färdig produkt eller tjänst. Att komma till oss med en idé innebär en chans att ge syre åt affärsplanen och utforska möjligheterna. Innovationer vars affärsplan håller kan realiseras i ett eget aktiebolag där Squeeders har möjlighet till delägarskap.

Vill du utveckla din idé?