Leading SAFe

Kategori
Agilitet
Typ
Kurs
Kursbeskrivning

Hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling.

På Squeed har vi valt att köra Leading SAFe som en 3-dagars kurs detta för att ge alla deltagare tid till att diskutera och reflektera och på så sätt få en djupare förståelse för SAFe.

Leading SAFe
Förkunskaper
Grundläggande kunskap om Scrum och agilt arbetssätt
Längd
3 dagar
Pris
18000 SEK
Schemalagd

Klicka på ett datum för att gå till den aktuella bokningen där du även kan anmäla dig.

23-25 September, Squeed Göteborg 8-10 oktober, Squeed GöteborgMer info

Vill du veta mer om våra utbildningar så kan du kontakta Lena Green på
mobil 072-453 48 10 eller email lena.green@squeed.com.