Leading SAFe 14-16 januari

Namn
Leading SAFe
Kategori
Agilitet
Typ
Kurs
Kursbeskrivning

Hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling.

På Squeed har vi valt att köra Leading SAFe som en 3-dagars kurs detta för att ge alla deltagare tid till att diskutera och reflektera och på så sätt få en djupare förståelse för SAFe.

Du kan även läsa mer om kursen på Scaled Agile: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/


If requested the course can be given in English.

How can Lean and Agile principles be used in scaled software development? You'll learn how you drive and develop value through "Agile Release Trains". You'll get an understanding of Lean and Agile approaches and how you can use the principles and tool in SAFe to support agile teams, program-portfolios and coordinate large value streams in product development.

At Squeed we have choosen to give Leading SAFe as a 3-day course, this in order to give the participants time to discuss and reflect and in that way get a deeper understanding of SAFe.

You can also read more about the training at Scaled Agile: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/

Förkunskaper
Grundläggande kunskap om Scrum och agilt arbetssätt
Målgrupp
Företagsinternt event
Lärare

Tom Mårdh

Tom Mårdh

Tom Mårdh är agil coach på Squeed Agile och brinner för att hitta hållbara lösningar som ger bestående förbättring både för organisation och individ. 2014 certifierade sig Tom som SAFe Program Consultant och 2016 som LeSS Practitioner. Även om han mestadels coachat organisationer och individer som jobbar med SAFe har han även kunskap om hur man kan arbeta agilt i stora organisationer på flera olika sätt. Erfarenheten kommer från flera olika bransher, som läkemedel, fordon och möbler.

Anders Frantz

Anders Frantz

Jag är agile coach på Squeed Agile och har lång erfarenhet av produktutveckling i olika former. Jag brinner för att ett ökat användande av det sunda förnuft som jag hittar i agila principer, metoder och ramverk. För mig är det viktigt att vi vågar våga vara ärliga med varandra och kan prata om det som hindrar oss från att bli bättre, både som företag och som individer. Först när det som ligger och skaver kommer till ytan kan vi agera på det och tillsammans hitta bättre alternativ. Endast då kan jag som individ, vi som grupp och vi som företag på allvar börja jobba mot att bli bättre. Hösten 2018 certifierade jag mig som SAFe Program Consultant (SPC) och har erfarenhet av att agera både som coach, mentor och utbildare.

Längd
3 dagar
Datum
14-16 januari
Lokal
Squeed Göteborg
Packhusplatsen 2, vån 1, 411 13 Göteborg
(Lokalen rymmer: 50 personer)
Pris
18000 SEK
Status
Full
Max antal
24 personer
Min antal
10 personerMer info

Vill du veta mer om våra utbildningar så kan du kontakta Lena Green på
mobil 072-453 48 10 eller email lena.green@squeed.com.