Leading SAFe, 14-16 maj 2019

Namn
Leading SAFe
Kategori
Agilitet
Typ
Kurs
Kursbeskrivning

Hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling.

På Squeed har vi valt att köra Leading SAFe som en 3-dagars kurs detta för att ge alla deltagare tid till att diskutera och reflektera och på så sätt få en djupare förståelse för SAFe.

Förkunskaper
Grundläggande kunskap om Scrum och agilt arbetssätt
Målgrupp
Öppet event
Lärare

Tom Mårdh

Tom Mårdh

Tom Mårdh är agil coach på Squeed Agile och brinner för att hitta hållbara lösningar som ger bestående förbättring både för organisation och individ. 2014 certifierade sig Tom som SAFe Program Consultant och 2016 som LeSS Practitioner. Även om han mestadels coachat organisationer och individer som jobbar med SAFe har han även kunskap om hur man kan arbeta agilt i stora organisationer på flera olika sätt. Erfarenheten kommer från flera olika bransher, som läkemedel, fordon och möbler.

Mahlin Standar

Mahlin Standar

Mahlin Standar vill få olika personer och kompetenser i organisationer att samarbeta och tillsammans skapa värde. Genom att jobba för att få bort silos och hitta gemensamma arbetssätt kunna leverera rätt saker. För mig är det viktigaste att man förstår sammanhanget och sedan försöker hitta vilka verktyg som är rätt där och inte utgå från verktyg/ramverk och försöka anpassa sig till det. Mahlin certifierade sig som SAFe Program Consultant (SPC 4) 2017, hon är även certifierad Business Facilitator.

Längd
3 dagar
Datum
14-16 maj
Lokal
Squeed Göteborg
Packhusplatsen 2, vån 1, 411 13 Göteborg
(Lokalen rymmer: 50 personer)
Pris
18000 SEK
Status
Öppen för anmälan
Max antal
20 personer
Min antal
8 personerMer info

Vill du veta mer om våra utbildningar så kan du kontakta Lena Green på
mobil 072-453 48 10 eller email lena.green@squeed.com.