Leading SAFe 9-11 Oktober

Namn
Leading SAFe
Kategori
Agilitet
Typ
Kurs
Kursbeskrivning

Hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling.

På Squeed har vi valt att köra Leading SAFe som en 3-dagars kurs detta för att ge alla deltagare tid till att diskutera och reflektera och på så sätt få en djupare förståelse för SAFe.

Du kan även läsa mer om kursen på Scaled Agile: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/


If requested the course can be given in English.

How can Lean and Agile principles be used in scaled software development? You'll learn how you drive and develop value through "Agile Release Trains". You'll get an understanding of Lean and Agile approaches and how you can use the principles and tool in SAFe to support agile teams, program-portfolios and coordinate large value streams in product development.

At Squeed we have choosen to give Leading SAFe as a 3-day course, this in order to give the participants time to discuss and reflect and in that way get a deeper understanding of SAFe.

You can also read more about the training at Scaled Agile: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/

Förkunskaper
Grundläggande kunskap om Scrum och agilt arbetssätt
Målgrupp
Öppet event
Lärare

Anders Frantz

Anders Frantz

Jag är agile coach på Squeed Agile och har lång erfarenhet av produktutveckling i olika former. Jag brinner för att ett ökat användande av det sunda förnuft som jag hittar i agila principer, metoder och ramverk. För mig är det viktigt att vi vågar våga vara ärliga med varandra och kan prata om det som hindrar oss från att bli bättre, både som företag och som individer. Först när det som ligger och skaver kommer till ytan kan vi agera på det och tillsammans hitta bättre alternativ. Endast då kan jag som individ, vi som grupp och vi som företag på allvar börja jobba mot att bli bättre. Hösten 2018 certifierade jag mig som SAFe Program Consultant (SPC) och har erfarenhet av att agera både som coach, mentor och utbildare.

Mahlin Standar

Mahlin Standar

Mahlin Standar vill få olika personer och kompetenser i organisationer att samarbeta och tillsammans skapa värde. Genom att jobba för att få bort silos och hitta gemensamma arbetssätt kunna leverera rätt saker. För henne är det viktigaste att man förstår sammanhanget och sedan försöker hitta vilka verktyg som är rätt där och inte utgå från verktyg/ramverk och försöka anpassa sig till det. Mahlin certifierade sig som SAFe Program Consultant (SPC 4) 2017, hon är även certifierad Business Facilitator.

Längd
3 dagar
Datum
9-11 oktober -19
Lokal
Squeed Göteborg
Packhusplatsen 2, vån 1, 411 13 Göteborg
(Lokalen rymmer: 50 personer)
Pris
18000 SEK
Status
Öppen för anmälan
Max antal
25 personer
Min antal
5 personerMer info

Vill du veta mer om våra utbildningar så kan du kontakta Lena Green på
mobil 072-453 48 10 eller email lena.green@squeed.com.