Squeed Agile

Squeed Agile

Våra agila coacher hjälper organisationer till större flexibilitet och träffsäkerhet.

Vi är en grupp agila coacher som hjälper organisationer till större flexibilitet och träffsäkerhet. Vi hjälper människor till ett mänskligt och produktivt arbetsliv. Vår leverans är förbättring och positiv förändring.

Vi utgår ifrån och grundar oss i Lean och agila värderingar och dess olika metoder. Vi hjälper våra kunder att förstå hur agilt effektiva de är och vilket som är nästa gemensamma steg. Utgångspunkten är hela livscykeln och inte bara projekt och förbättringsinitiativ.

Våra kunder har en sak gemensamt: De är modiga! Förbättring innebär förändring och förändring känns ofta skrämmande. Vi hjälper våra kunder att göra ett gott arbete genom att öva samarbete och ledarskap för att leda organisationen ut på nya vägar.

“Att ta del av vad som är hetast just nu leder till ny kunskap och inspiration att lära sig, testa och utvecklas.”

Bygger förändringsorganisation

Vi koordinerar det arbete som utförs av scrum masters och andra lokala förändringsagenter på olika håll i organisationen. Vi ser till att ledningsprocesser och uppföljningsrutiner, till exempel KPI:er, inte går stick i stäv med vad verksamheten vill åstadkomma.

Bygger värdeströmmar

Vi hjälper organisationer att förstå och följa värdeströmmarna från krav till levererat kundvärde, tvärs igenom verksamhetens alla inre organisationsgränser. Vår utgångspunkt är hela livscykeln och inte bara projekt och förbättringsinitiativ.

Utbildar

Vi utbildar alla roller i de beteenden som krävs i förbättringsresan.

Skapar förståelse

Vi hjälper människor i organisationerna att se sina samspel. Vi hjälper våra kunder att förstå hur agilt effektiva de är och vilket som kan vara deras nästa gemensamma steg.

Stöttar samspel

Vi stöttar samspelen inom och mellan grupperingar. Det kan vara en ledningsgrupp, ett utvecklingsteam med särskilda utmaningar.

Bygger ledarskap

Vi bygger tjänande ledarskap hos enskilda chefer eller i ledningsgrupper.  Våra kunder får hjälp att sätta nya mål för sitt ledarskap och vi stöttar dem att öva på nya beteenden. Tillsammans ger vi oss ut och experimenterar med metoder för att skapa er självledande organisation.

Utbildningar, kurser & workshops

Vi erbjuder paketerade utbildningar som hjälper dig att komma igång eller förbättra dina kunskaper:

Agile and Lean intro - 1 dag

Kursen ger dig en introduktion i Agile och Lean. Den ger dig möjlighet att förstå begreppen så att du kan diskutera med kollegor och dela samma termer. Detta är en introduktion till att förstå varför detta har blivit så populärt inom olika industrier.

Denna kursen riktar sig till alla som vill få de grundläggande principerna för att jobba agilt.

Leading SAFe 18-20 Februari

Under två dagar lär du dig hur Lean och agila principer kan användas i storskalig mjukvaruutveckling. Du lär dig hur du driver och utvecklar värde genom ”Agile Release Trains”. Du får en förståelse för Lean och agilt förhållningssätt och hur du kan använda principer och verktyg från SAFe för att stötta agila team, program-portföljer samt koordinera stora värdeströmmar i produktutveckling.

Mer information

Agile Mindset - 1/2 dag

Behöver du förstå vad agil produktutveckling betyder eller behöver din organisation en samsyn i dess värderingar och beteenden så är kursen Agile Mindset en kurs att deltaga i. Efter kursen har ni en förståelse för skillnaden mellan att göra agila aktiviteter och att leva agilt.

Product Owner - 15-16 oktober 2018

Beskrivning
Product Owner ansvarar för att maximera värdet av produkten som utvecklingsteamet levererar samt agerar kund gentemot utvecklingsteamet.
Upplevelsebaserat lärande, teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Backlog hantering, estimering, prognostisering, vikten av bra kommunikation med olika intressenter och ansvarsfördelning är några av ämnena som diskuteras.

Scrum Master - 23-24 januari 2019

Under kursen blandas teoretiska genomgångar och praktiska övningar där du som deltagare får uppleva känslan av att delta i ett Scrum projekt. Det kommer även finnas en levande backlog i kursen för att du skall lära dig så mycket som möjligt och att du får leva utefter en av pelarna i Scrum, en prioriterad backlog.

Detta är kursen du skall välja om du vill jobba som scrum master eller få en bättre förståelse av Scrum, dess ceremonier, team och  bakomliggande ceremonier.

Mer information

Kanban & arbetsflöde - 1 dag

Kanban betyder ”visuellt kort” och går ut på att synliggöra arbetsuppgifterna i ett flöde. Vi går igenom principerna för Kanban, dess syfte och gör olika övningar som är relevanta till er arbetssituation.

Happy Days - 2 dagar

Tema: Tre sprinter på en dag

För er som vill ta nästa steg och utforska ett kreativt, produktivt och roligt sätt att samarbeta.

Under denna workshop utmanas teamet att under en dag jobba med ett fokuserat scope i tre iterationer. Innan workshopen håller vi en halvdag med priming med agilt mindset och presentation av scope. Efteråt håller vi en halvdag med reflektioner inklusive framtagande av vad nästa steg skulle kunna vara för ert team.

Datadriven kapacitetsplanering - 5 november 2018

Under kursen får du lära dig att använda data för att göra kapacitetsplanering på olika nivåer. Allt från team och projekt till portfölj och företag.

Kursen vänder sig till alla som behöver förstå vilken kapacitet ni har att leverera.

Mer information

Coaching Behavior

Utbildningen är för dig som vill uttmana dig i ditt ledarskap och vill förstå Varför vi behöver använda coaching i en modern organisation, Hur man coachar och Vad man ska använda det för.

Kursen vänder sig till alla som leder i en organisation; chef, produktägare, scrum masters, teknik expert

Mer information

Vi sätter även upp utbildningar efter era behov. Kontakta oss för mer information och för att boka.

Kontakta Squeed Agile

Våra agila coacher