Product owner 15-16 oktober 2018

Beskrivning
Product Owner ansvarar för att maximera värdet av produkten som utvecklingsteamet levererar samt agerar kund gentemot utvecklingsteamet.
Upplevelsebaserat lärande, teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Backlog hantering, estimering, prognostisering, vikten av bra kommunikation med olika intressenter och ansvarsfördelning är några av ämnena som diskuteras.
Detta tar du med dig hem
  • Vad som är Product Owners huvudansvar
  • Verktyg för hantering av produktbackloggen
  • Verktyg för prognostisering samt hantering av förväntningar från olika delar i en agil organisation
Förkunskaper
Någon form av Agil kurs eller SAFe utbildning
Övrigt
Pris: 15 000 kr exkl moms (lunch, fika & material ingår)
Plats: Squeeds lokaler på Packhusplatsen 2 i Göteborg

Kursledare

Mahlin Standar

.

Ola Berg