Anders Frantz

Göteborg
Agilt
Jag är agile coach på Squeed Agile och har lång erfarenhet av produktutveckling i olika former. Jag brinner för att ett ökat användande av det sunda förnuft som jag hittar i agila principer, metoder och ramverk. För mig är det viktigt att vi vågar våga vara ärliga med varandra och kan prata om det som hindrar oss från att bli bättre, både som företag och som individer. Först när det som ligger och skaver kommer till ytan kan vi agera på det och tillsammans hitta bättre alternativ. Endast då kan jag som individ, vi som grupp och vi som företag på allvar börja jobba mot att bli bättre. Hösten 2018 certifierade jag mig som SAFe Program Consultant (SPC) och har erfarenhet av att agera både som coach, mentor och utbildare.