Frigörande ramar

Squeeds Julkalender | 2019-12-11 | Martin Berg
Möten, vad ska det vara bra för? Det kryllar av memes om hur trist och meningslösa möten är, "möten, det praktiska alternativet till att få saker gjorda". Men för mig är möten något av det viktigaste som händer på dagarna, så viktiga att jag har gjort till mitt jobb att göra möten meningsfulla. För vad händer om vi inte kommunicerar och samtalar med varandra?
meeting_vs_meeting.png

Det finns många sätt att mötas, men de möten som många tänker på när de säger att möten är meningslösa är nog någon av följande:

"Två till tre personer pratar oavbrutet om vad de tycker är viktigt, kanske håller de med varandra eller så gör de inte det. Resterande personer sitter med i rummet som passiva zombies. Kanske uppnås någon form av resultat och de två till tre personerna känner sig nöjda och mötet avslutas. Resterande deltagare lunkar vidare till det de egentligen ville göra."

eller så här:

"Alla personer sitter i en brainstorm-session och alla bombarderar ut massor med tankar och idéer men inget processas tillsammans. Resultatet blir att idéer från de personer som pratar högst och tar mest plats vinner och de övriga känner att deras engagemang var förgäves. Mötet avslutas."

Jag har själv både medverkat i och medverkat till att skapa sådana möten och ja det är slöseri med tid och framförallt dödar det engagemang. Men det finns andra sätt att mötas och jag upptäckte dem för några år sedan och har använt dem sedan dess, i alla möjliga former, i individuella möten eller i möten med nära 100 personer. Från 15 minuter långa möten till workshops som pågått i flera dagar. Trots att jag har gjort det så många gånger nu blir jag alltid lika glad och smått överraskad över hur mycket engagemang och energi som frigörs.

Det andra sättet...

Liberating structures är en grupp av mikrostrukturer som är enkla att lära sig och använda. Dessa mikrostrukturer står enkelt för sig själva men de kan och sättas samman i så kallade strängar för att bygga vidare på varandra och därmed skapa djupare insikter eller ta fram bättre strategier. Det är genom dessa ramar som man skapar frihet för deltagarna. Användningen är oändlig. De kan användas i personliga möten, på teamnivå, på ledningsnivå och på hela företag.

Mina egna erfarenheter

Jag använder Liberating Structures så ofta det bara går och jag försöker alltid hitta nya sätt att dela med mig av dem till andra. Möten blir helt enkelt så väldigt mycket bättre om man använder dem. Engagemanget och energin blir väldigt mycket högre. Nyckeln till detta engagemang är att man genom mikrostrukturerna inkluderar ALLA. Oavsett om du har en introvert personlighet eller extrovert så får du chansen att tänka, reflektera och delta på dina premisser.

Eftersom möten är så viktiga för att vi ska lyckas kräver de planering. Nedan ser ni delar av en workshop som jag genomförde nyligen. Jag försöker planera varje steg genom att dokumentera vilka mål jag vill uppnå och hur jag bäst ska nå dit, till min hjälp har jag alla mikrostrukturbeskrivningar (se länk nedan).

exempelplan

Som facilitator anstränger jag mig för att inte ha någon egen agenda i mötet. Det är mötesdeltagarna som ska fokusera på att skapa värdet, min roll är att hjälpa gruppen framåt och lita på att de hjärnor som möts får varandras synapser att blixtra i gemensam insikt. Vid några tillfällen har jag inset att jag är "för engagerad" i ämnet och då har jag i förväg försökt ordna så att någon annan faciliterar, då kan jag kan ägna all min tid till att delta istället.

Några tips

  • Var ödmjuk, uppmuntrande och inkluderande. Oavsett om du är mötesdeltagare eller facilitator så hjälp varandra att skapa det bästa mötet.
  • Planera, om du är facilitator på ett möte se till att ha en plan för hur mötet ska ske, bygg upp en sträng av mikrostrukturer, fundera på vad du vill uppnå med varje delmål. Med en plan skapar du trygghet för dig själv att göra ändringar om något oförutsett händer eller om du kommer på en bättre ide.
  • Informera om vad som kommer hända under mötet. En agenda skapar trygghet för gruppen.
  • Öva, öva öva, ta alla chanser du har att öva på nya mikrostrukturer. Upplevelsen av att delta i dem eller facilitera dem ger dig kunskap i hur du kan använda dem själv.

Jag hoppas att jag har fångat lite nyfikenhet. Om ni vill kontakta mig för att prata om egna erfarenheter eller vill veta mer om mina så är ni hjärtligt välkomna.

Martin Berg

Länk tips

Liberating Structures

Meetups - ett plats att öva tillsammans med andra som också vill lära sig

Slack

Slack community